Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Tożsamość Administratora

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Monday agencja komunikacji sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Górskiego 9,  00-033 Warszawa

Dane kontaktowe Administratora

  • adres email: biuro@mondaypr.pl, tel. 22 4878421
  • formularz kontaktowy pod adresem: http://mondaypr.pl/#contact
  • adres do korespondencji: Górskiego 9, 00-033 Warszawa

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna

Dane będą przetwarzane w celu:

  • odpowiedzi na zadanie pytanie oraz w celach marketingowych.

Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Panią/ Pana zgoda. Marketing będzie prowadzony poprzez wysyłanie ofert na podany adres e-mail.

Odbiorcy danych

Pana/ Pani dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres potrzebny do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek  z Pani/Pana osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes administratora danych.

Pani/ Pana prawa

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Prawo do wniesienia sprzeciwu

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani / Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Informacja o wymogach ustawowych podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak odpowiedzi na zapytanie.